Yandex Dzen.

"Không lành mạnh" hay "không sức khỏe" như được viết?

Bạn không nên nghi ngờ khi chọn viết "không lành mạnh" hoặc "không sức khỏe". Có một quy tắc đơn giản sẽ giúp nhớ viết từ.

Viết chính xác.

Trong trường hợp động từ "không lành mạnh", từ điển chính tả yêu cầu một phép đánh vần hợp nhất với một hạt "không".

Quy tắc gì

Trong tiếng Nga, động từ với hạt "không" được viết trong hầu hết các trường hợp riêng biệt. Ngoại lệ chính cho quy tắc này là những từ mà không có "không" mất ý nghĩa.

Kể từ khi từ "khỏe mạnh" trong tiếng Nga hiện đại bị mất tích, động từ "không lành mạnh" luôn luôn được viết trong một punk.

Ví dụ về các đề xuất:

  • Hoàng tử hôm nay là không lành mạnh, mặc dù hôm qua ông đang săn lùng.
  • Petya luôn không lành mạnh ở nhà vào buổi sáng khi một chính tả đang chờ đợi anh ta ở trường.

Không viết chính xác.

  • Sau một bữa tối dày đặc, Barain luôn phàn nàn rằng anh ta không khỏe mạnh.

Добавить комментарий