Yandex dzen.

"Ohälsosam" eller "inte hälsa" som skrivet?

Du bör inte tvivla när du väljer att skriva "ohälsosamt" eller "inte hälsa". Det finns en enkel regel som hjälper till att komma ihåg att skriva ordet.

Korrekt skrivet

I fallet med verbet "ohälsosamt", kräver stavningsdistriktet en fusionsstavning med en partikel "inte".

Vilken som helst

På ryska, är verbet med "inte" partikeln skrivet i de flesta fall separat. Huvudsidan av denna regel är ord som utan "inte" förlora mening.

Eftersom ordet "friskt" i modern rysk saknas, ska verbet "ohälsosamt" alltid skrivas i en punk.

Exempel på förslag:

  • Prinsen idag är ohälsosam, men igår var han på jakten.
  • Petya är alltid ohälsosam hemma på morgonen när en diktering väntar på honom i skolan.

Inte korrekt skrivet

  • Efter en tät middag klagade Barain alltid att han inte var frisk.

Добавить комментарий