Yandex dzen.

"Ongezond" of "Not Health" zoals geschreven?

Je moet niet twijfelen bij het kiezen van het schrijven van "ongezond" of "niet gezondheid." Er is een eenvoudige regel die zal helpen het woord te schrijven.

Correct geschreven

In het geval van het werkwoord "ongezond" vereist het spelling-woordenboek een fusiespelling met een deeltje "niet".

Welke regel

In het Russisch wordt het werkwoord met het "niet" deeltje in de meeste gevallen afzonderlijk geschreven. De belangrijkste uitzondering op deze regel is woorden die zonder "niet" betekenis verliest.

Omdat het woord "gezond" in het moderne Russisch ontbreekt, moet het werkwoord "ongezond" altijd in een punk worden geschreven.

Voorbeelden van voorstellen:

  • De prins is vandaag ongezond, hoewel hij gisteren op jacht was.
  • Petya is thuis altijd ongezond in de ochtend wanneer een dictaat op hem op school wacht.

Niet correct geschreven

  • Na een dicht diner klaagde het Baral altijd dat hij niet gezond was.

Добавить комментарий